Under ytan

"Havsbaserade vindkraftparker och offshore plattformer där kablar och rörledningar kan läggas på sjöbottnen och skyddas av Armatos kabelskydd i betong istället för att grävas ned."

Vår Produkt

kabelskydd

 

 Projekt

projekt
 

Fabriken

fabriken
© 2015 Armato Marin AB. Giljanvägen 7, SE-454 93 Brastad