Under ytan

"Havsbaserade vindkraftparker och offshore plattformer där kablar och rörledningar kan läggas på sjöbottnen och skyddas av Armatos kabelskydd i betong istället för att grävas ned."

Vår Produkt

kabelskydd

 

Installation

install
 

Projekt

projekt 

Fabriken

fabriken

 
© 2015 Armato Marin AB. Giljanvägen 7, SE-454 93 Brastad