Sjökabelskydd - från fundament och nedåt

Armato sjökabelskydd i betong

Armato skyddar havsbaserade elkablar mot stormar och is. Vid stormvindar är elkablarna som mest utsatta när vågorna byggs upp mot fundamenten till havsbaserade vindkraftverk eller vid kraftig ispåverkan.

På Väner Krafts vindkraftpark i Vänern har Armatos sjökabelskydd sedan våren 2009 legat som skydd för elkablarna, och varit utsatt för många stormar samt kraftig ispåverkan utan att ändra läge eller att elkablarna kommit till skada.

Närmast betongfundamenten är kabelskyddet säkrat med kätting.

prod Kabelskydd2

Armato sjökabel- och miljövårdsskydd

Armato kabelskydd blir med sina många hål ett habitat för fiskar och andra marina organismer,
som behöver en förstärkt miljö.

Teknisk information

Storlek:
Längd: 220 cm
Bredd: 120 cm
Höjd: 43 cm
Vikt: 920 kg

Betong:
Exponeringsklass: XS 3
Betongkvalitet C40/50, STD Vct.max 0,40
Max stenstorlek 25 mm, S4
Armeringskvalitet B500 BT

Armato kabelskydd är med sin perforering av hål, designat för att minska den hydrodynamiska lyftkraften från vågenergin och vattenströmmar, samt att eliminera erosion runt kabelskydden.

Den kraftiga sammankopplingen av kabelskydden i kombination med vikten, stor bredd och den välvda formen gör att kabelskydden ligger stadigt på sjöbotten.
Sammankopplingens konstruktion och elementens utformning gör att elementen kan läggas i radier och över ojämnheter på sjöbotten.

Armato kabelskydd har en betongtjocklek på 20 cm och är kraftigt armerat för att motstå krafterna från vågrörelser, strömmar, is och fiskeredskap. Sammankopplingen mellan betongelementen är av plattstål 15x100 mm 1st och 10x100 mm 2st, låsta med M30 bult. Sammankopplingen kan levereras obehandlad eller varmgalvaniserad.

Bandet som säkrar elkabeln, i både höjd och sidled, mot sjöbottnen är åldersbeständigt, UV-beständigt samt tål petrokemiska ämnen. När bandet är 20 cm brett, har det en draghållfasthet 16000 N/20 cm, trycket mot kabeln är cirka 120 kg, fördelat på cirka 160 cm2.

Produkten är patentskyddad.

KabelskyddKabelskydd

Armatos mindre kabelskydd

Armatos lättare sjökabelskydd i betong för fjordar och inomskärs.

prod kabelskyddMini

Teknisk information

Storlek:
Längd:    220 cm
Bredd:    73 cm
Höjd    35 cm
Vikt:    390 kg

Betong:
Exponeringsklass: XS 3
Betongkvalitet C40/50, STD Vct.max 0,40
Max stenstorlek 25 mm, S4
Armeringskvalitet B500 BT

 

 

 

 

 

Sammankopplingen mellan betongelementen består av plattstål 1 st 15X80 mm samt 2 st 10X80 mm och är låsta med en M24 bult.

© 2015 Armato Marin AB. Giljanvägen 7, SE-454 93 Brastad